Uudiskohteiden pintakäsittelyn suunnittelu ja valvonta

Uusien rakennusten pintakäsittelyn suunnittelu vaatii pintakäsittelyalan asiantuntemusta, tietoa laatukriteereistä ja käsittely-yhdistelmistä.

Uudiskohteen pintakäsittely-yhdistelmien suunnittelu lähtee yleensä arkkitehdin visiosta, jonka toteuttaminen vaatii pintamateriaaliaineiden monipuolista tuntemusta.

Suunnitteluvaiheessa varmistamme yhteistyössä arkkitehdin ja suunnittelijoiden kanssa kohteen vaatimusten mukaiset käsittelyt ja otamme huomioon tuotteiden terveysvaikutukset loppukäyttäjille.

Varmistamme valmiiden pintojen huollettavuuden ja toimivuuden laskennallisen elinkaaren toteuttamisessa sekä käsittely-yhdistelmien sisällön niin, että saadaan kustannustehokas pintakäsittely kaikille pinnoille, niin sisällä kuin ulkona.

Valikko