Uudiskohteiden suunnittelu ja valvonta

Uudiskohteen pintakäsittely-yhdistelmien suunnittelu lähtee yleensä arkkitehdin visiosta, jonka toteuttaminen vaatii pintamateriaaliaineiden monipuolista tuntemusta.

Suunnitteluvaiheessa varmistetaan yhteistyössä arkkitehdin ja suunnittelijoiden kanssa kohteen vaatimusten mukaiset käsittelyt ja huomioidaan tuotteiden terveys- vaikutukset loppukäyttäjälle.

Suunnitelmien läpi käynti niin että ristiriitaisuudet pintakäsittelyssä vältetään ja saatetaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Varmistetaan valmiiden pintojen huollettavuus ja toimivuus laskennallisen elinkaaren toteuttamisessa sekä käsittely-yhdistelmien sisältö niin että saadaan kustannus tehokas pintakäsittely kaikille pinnoille sisällä ja ulkona.

Valikko