Kuntoarvio ja -tutkimus

Kuntoarvio tehdään tutustumalla kohteen korjaushistoriaan ja paikanpäällä tehtäviin aistinvaraisiin havaintoihin sekä tehtävien kokeiden perusteella. Tehtyjen havaintojen perusteella laaditaan korjaussuunnitelma huomioiden asiakkaan vaatimukset.

Jos kuntoarviossa ei saada varmuutta vaurioiden laajuudesta tai käytetyistä materiaaleista ei ole luotettavaa tietoa, tehdään tarkempi kuntotutkimus.

Kuntotutkimuksella tehdään laajempia lisäselvityksiä ja tarkastuksia kuten erilaiset materiaali tutkimukset. Kuntotutkimuksella selvitetään mahdollisimman luotettavasti pintakäsittelyn nykyinen kunto, käytetyt materiaalit ja kartoitetaan vauriot ja selvitetään mistä ne ovat aiheutuneet. Tulevassa korjauksessa on pyrittävä korjaamaan molemmat: Sekä vaurio että sen aiheuttaja ja rakenteiden kunto.

Työstä tehdään asiakkaan kanssa sopimus, jossa on määritellään työn sisältö ja laajuus, työstä tehtävä raportointi sekä annetaan kustannusarvio.

Valikko