Kuntoarvio ja -tutkimus

Pintakäsittelyvaurioiden ja -vikojen kuntoarviot ja kuntotutkimukset ovat avain hyvälle suunnittelulle ja onnistuneille korjaustoimille.

Kuntoarvio tehdään tutustumalla kohteen korjaushistoriaan ja paikanpäällä tehtäviin aistinvaraisiin havaintoihin. Tehtyjen havaintojen perusteella laaditaan korjaussuunnitelma asiakkaan toiveet huomioiden.

Tapauksissa, joissa havainnoimalla ei saada riittävää varmuutta vaurioiden laajuudesta eikä käytetyistä materiaaleista ole riittävän luotettavaa tietoa, selvitetään vaurioita kuntotutkimuksen avulla.

Kuntotutkimuksessa tehdään laajempia selvityksiä ja tarkastuksia, esimerkiksi erilaisia materiaalitutkimuksia. Kuntotutkimuksella selvitetään mahdollisimman luotettavasti pintakäsittelyn nykyinen kunto ja käytetyt materiaalit sekä kartoitetaan vauriot ja selvitetään vaurioiden syyt. Tulevan korjauksen tavoitteena tulee olla -paitsi vaurion korjaaminen, myös vaurion aiheuttajan poistaminen. Myös rakenteiden kunto tulee varmistaa.

Kun tilaat meiltä kuntoarvion tai –tutkimuksen, teemme kanssasi sopimuksen, josta selviää työmme sisältö ja laajuus, työhön sisältyvä raportointi sekä kustannusarvio.

Valikko