Palvelut

Uudiskohteiden suunnittelu ja valvonta

Uusien rakennusten pintakäsittely toteutuksen varmistaminen vaatii maalausalan asian tuntemusta. Uudiskohteen pintakäsittely-yhdistelmien suunnittelu lähtee yleensä arkkitehdin visiosta, jonka toteuttaminen vaatii pintamateriaaliaineiden monipuolista tuntemusta.

Kuntoarvio ja -tutkimus

Pintakäsittely vaurioiden ja vikojen kuntoarviot ja kuntotutkimus ovat avain suunnittelulle ja onnistuneille korjaustoimille. Kuntoarvio tehdään tutustumalla kohteen korjaushistoriaan ja paikanpäällä tehtäviin aistinvaraisiin havaintoihin sekä tehtävien kokeiden perusteella.

Korjausrakentamisen suunnitelmat, työselitys, tarjouskilpailutus ja valvonta

Taloyhtiöiden ja kiinteistöjen korjaustarpeen pintakäsittelyn hankesuunnittelu ja ennakointi. Pintakäsittelyjen suunnittelu, kilpailuttaminen, urakkaneuvotteluiden hoitaminen, sopimusten laatiminen ja valvonta ammattimaisesti säästävät taloyhtiön kustannuksia.

Projektin työnjohtopalvelut

Maalaustöiden työnjohdollinen palvelumme yhdistettynä rakennus-, LVI-, sähkösuunnitelmiin mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen myös pintakäsittelytyön osalta. Työnjohtopalvelut sisältää koko maalausurakan alkuvalmistelut ja tarvittavien suunnitelmien laatimisen.

Kustannuslaskenta palvelut

Laskennassa tehdään asiakkaalle saatujen laskenta aineistojen perusteella kustannusarvio. Asiakkaalta saatu laskentakohteen aineisto tutkitaan ja sovitaan kohteen aikataulusta. Laskenta-aineistosta kirjataan ylös kaikki tarjoukseen liittyvät suoritteet ja vaatimukset.

Palosuojamaalaus tarkastukset

Oikein tehty palonsuojamaalaus varmistaa rakenteiden kestävyyden palonkestovaatimuksen mukaisen ajan ja antaa ihmiselle aikaa poistua rakennuksesta. Palonsuojamaalauksen tarkastaja tarjoaa asiakas yritykselle pintakäsittelyprosessin kokonaisvaltaisenhallinnan.
Valikko