Palvelut

Kuntoarvio ja -tutkimus

Pintakäsittelyvaurioiden ja -vikojen kuntoarviot ja kuntotutkimukset ovat avain hyvälle suunnittelulle ja onnistuneille korjaustoimille.

Kuntoarvio tehdään tutustumalla kohteen korjaushistoriaan ja paikanpäällä tehtäviin aistinvaraisiin havaintoihin. Tehtyjen havaintojen perusteella laaditaan korjaussuunnitelma asiakkaan toiveet huomioiden.

Korjausrakentamisen suunnitelmat, työselitys, tarjouskilpailutus ja valvonta

Korjaus- ja pintakäsittelyjen suunnittelu, kilpailuttaminen, urakkaneuvotteluiden hoitaminen, sopimusten laatiminen ja valvonta ammattimaisesti säästävät taloyhtiön kustannuksia.

Projektinjohtopalvelut

Projektinjohtopalvelussa toimimme tilaajan asiantuntijana ja edunvalvojana rakennusprojektin tarvekartoitus, suunnittelu, kilpailutus sekä toteutusvaiheessa.

Projektinjohto (projektipäällikkö) on suositeltavaa valita hankkeeseen heti alkuvaiheessa, jolloin tilaaja saa ammattitaitoisen projektipäällikön asiantuntemuksen käyttöönsä ja vähentää omaa työtaakkaansa.

Märkätilakorjausten suunnittelu ja valvonta

Märkätilojen suunnittelu, kilpailuttaminen, urakkaneuvotteluiden hoitaminen, sopimusten laatiminen ja valvonta ammattimaisesti säästävät kustannuksia.

Uudiskohteiden pintakäsittelyn suunnittelu ja valvonta

Uusien rakennusten pintakäsittelyn suunnittelu vaatii pintakäsittelyalan asiantuntemusta, tietoa laatukriteereistä ja käsittely-yhdistelmistä.

Uudiskohteen pintakäsittely-yhdistelmien suunnittelu lähtee yleensä arkkitehdin visiosta, jonka toteuttaminen vaatii pintamateriaaliaineiden monipuolista tuntemusta.

Palosuojamaalaus tarkastukset

Oikein tehty palonsuojamaalaus varmistaa rakenteiden kestävyyden palonkestovaatimuksen mukaisen ajan ja antaa ihmisille aikaa poistua rakennuksesta.

Palonsuojamaalauksen tarkastajana tarjoamme asiakasyritykselle pintakäsittelyprosessin kokonaisvaltaisen hallinnan.

Valikko