Projektinjohtopalvelut

Projektinjohtopalvelussa toimimme tilaajan asiantuntijana ja edunvalvojana rakennusprojektin tarvekartoitus, suunnittelu, kilpailutus sekä toteutusvaiheessa.

Projektinjohto (projektipäällikkö) on suositeltavaa valita hankkeeseen heti alkuvaiheessa, jolloin tilaaja saa ammattitaitoisen projektipäällikön asiantuntemuksen käyttöönsä ja vähentää omaa työtaakkaansa.

Projektin laatutaso, aikataulu sekä kustannukset määritellään pitkälti jo suunnittelu- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Projektipäällikön tärkein tehtävä on varmistaa rakennushankkeen sujuva onnistuminen tarvekartoituksesta hankkeen toteutukseen ja takuuajan tehtäviin saakka.

Palveluitamme mm:
– Tarveselvityksen laadinta
– Projektisuunnitelman laadinta
– Kuntoarvioiden ja tutkimuksien teettäminen
– Suunnittelun hankinta, kilpailutus, valmistelu ja suunnittelusopimukset
– Kustannusarvioiden laadinta, budjetointi ja kustannusten hallinta
– Projektikokonaisuuksien suunnittelu
– Aikataulusuunnittelu ja ajanhallinta
– Hankesuunnittelu
– Suunnittelun ohjaus ja johtaminen
– Rakentamisen valmistelu, urakoiden kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut
– Urakkasopimusten laadinta

Valikko