Projektin työnjohtopalvelut

Työnjohtopalvelut sisältää koko maalausurakan alkuvalmistelut ja tarvittavien suunnitelmien laatimisen kohteelle. Yhteistyöyrityksen kanssa perehdytään kohteen dokumentteihin ja varmistetaan käsittely-yhdistelmien toteutuskelpoisuus. Laaditaan työnjohto-/valvontasuunnitelman sisältö, dokumentoinnin laajuus ja kustannusarvio.

Raportoidaan havainnot ja puutteet työnaikana sekä tehdään tilaajalle lista sovituista lisätöistä, joihin pyydetään tilaajalta aina kuittaus. Laskutettavat maksuerät ja lisätyöt ilmoitetaan tilaajalle välittömästi käyntien jälkeen. Kaikki dokumentointi kerätään tilaajalle sähköiseen muotoon kohde kohtaisesti.

Ammattimainen työnjohto mahdollistaa kokonaisvaltaisen pintakäsittelyprosessin hallinnan. Työmaaolosuhteissa varmistetaan jokaisen työvaiheen ja käsittely-yhdistelmän toteutuksen oikea aikaiset suoritukset sekä olosuhteiden, alustan tarkastukset ja mittaukset dokumentoituna.

Valikko