Kustannuslaskenta palvelut

Asiakkaalta saatu laskentakohteen aineisto tutkitaan ja sovitaan kohteen aikataulusta. Laskenta-aineistosta kirjataan ylös kaikki tarjoukseen liittyvät suoritteet ja vaatimukset.

Käydään kohteessa suorittamassa tarkastusmittaukset, ja/tai määrät lasketaan kuvista. Mahdolliset ristiriitaisuudet suunnitelmissa, myös käsittely-yhdistelmissä, ilmoitetaan asiakkaalle ja pyydetään selvitys laatijalta kirjallisesti.

Laskennasta saadut kustannukset käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi, kuten myös kohteen mahdolliset riskit sekä mahdollisuudet lisäkauppaan.

Saatu kustannusarvio on puolueeton arvio työn arvoksi jolla mitataan saatujen tarjouksien oikeellisuus ja tarjouksien antajien ammattitaito.

Valikko